RussianEnglish

AKATSUKI DAINA

 SANUKI NO KENICHI GO SANUKI MIZUMOTOSOU
Red
 Japan

RESERV BOB 110 Grand National

 KENRYUU GO SANUKI MIZUMOTOSOU
Red
 Japan
4nd place in class 107 NIPPO GN; 2nd place in class Seiken B 110 NIPPO GN; prize in class Seiken A 111 NIPPO GN.

 KOUJINHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
Red
 Japan
JUN RUS CH, RUS CH, CH UKR, CH RKF

 KURENAI NO KASHIN GO ETCHUU WAKASUGISOU
Red
 Japan

 HOUKO GO KANZAKI AOBASOU
Red
 Japan

 TENKA GO ETCHUU WAKASUGISOU
Red
 Japan

 Go back